Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Mailer-Daemon?
Mailer-Daemon là gì vậy ? Tự dưng trong email của em, ở phần spam có rất nhiều thư từ Mailer-Demon gửi đến. Cả trăm thư. Chuyện gì xảy ra vậy ? =w=
Máy tính và Internet 06/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Đây là các thư Quảng cáo của Daemon thôi! Không có chuyện gì đâu, bạn không muốn nhận thư đó thì nhấn vào nút báo Spam!
06/08/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
Bạn cũng có thể quan tâm
Về spam?
hộp thư đến trong gmail của tôi có hơn 1000 thư bỗng dưng biến mất
Làm ơn cho mình hỏi hộp thư spam trong gmail nằm ở chỗ nào vậy?
chuyễn thư trong gmail
Có nên gửi thư Spam để quảng cáo
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp