Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tiếng Việt lớp 5?
Trái nghĩa với từ "nông cạn" là gì?
a.cao thượng
b.to lớn
c.sâu sắc
d.giỏi giang
Khoa học và Giáo dục 16/08/2012 Đăng bởi gamaimo
Câu trả lời
1 trong số 4
Nong can~>thieu hieu biet~>kem'
Minh nghi la d.Gioi giang
16/08/2012 Đăng bởi TYCTYCT
2 trong số 4
Mình nghĩ là sâu sắc.
16/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 4
c.sâu sắc
16/08/2012 Đăng bởi ONluvPN
4 trong số 4
Bạn chưa đặt tên nói đúng rồi!
c.sâu sắc
16/08/2012 Đăng bởi Quả Oliu
Bạn cũng có thể quan tâm
Muốn hiểu nghĩa tiếng Việt suy sang tiếng Hán thì làm thế nào?
Ngày xưa thời phong kiến người Việt viết chữ Hán nhưng lại đọc thành tiếng Việt hay là sao?
PhD dịch ra tiếng việt là Tiến sĩ. vậy trong tiếng anh, PhD là viết tắt của từ gì ?
【彆扭】dịch nghĩa tiếng Việt?
mình ở Hàn Quốc! mình tới Việt nam này được khá lâu rồi! nhưng mình chưa nói được tiếng Việt sõi cho lắm! làm sao đây?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp