Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
reference selling là gì ?
Quảng cáo và tiếp thị | Ngoại ngữ 18/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Bán hàng thử nghiệm(tham khảo) thị hiếu của khách hàng với 1 loại mặt hàng nào đó - quá trình này vẫn đang diễn ra, chưa kết thúc!
18/06/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp