Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Macro Virus là gì ?
Phần mềm 28/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Thường là dòng virus hoạt động và lây nhiễm trên các file văn bản, excel.
22/06/2011 Đăng bởi Tâm
Bạn cũng có thể quan tâm
Hai phần mềm diệt virus của Việt Nam BKAV và CMC cái nào tốt hơn ?
Chọn phần mềm diệt Virus ?
Diệt virus ở máy tính như thế nào`?
Quét virus trên laptop như thế nào ?
Cùng đánh giá về Phần mềm "Symantec AntiVirus" có tốt không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp