Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Giai bai tap Toan 8.
Bac nao giai giup cho em bai nay voi (Toan 8 nha). Em hoc ngang may bai phan tich da thuc thanh nhan tu ma thay ra may bai ko bjt giai.
1. 2x(3x+1)+(4-2x)3x=7
Khoa học & Toán học 02/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
Ọc ọc
       2x(3x+1)+(4-2x)3x=7
<=>  6x^2 + 2x + 12x - 6x^2 - 7 = 0
<=> 14x - 7 = 0
<=> 7(2x-1) = 0
02/08/2011 Đăng bởi Forever A Love Back
2 trong số 5
Xin lỗi bạn nha, mà bạn lấy bày ấy ở đâu ra vây?
02/08/2011 Đăng bởi hoàng hlt
3 trong số 5
ban kia giai? sai bet roi`:
2x(3x+1)+(4-2x)3x=7
<=>6x^2+2x+12x-6x^2=7
<=>14x=7
<=>x= 1/2
02/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
De ma,day ne
  2x(3x+1)+(4-2x)3x=7
<=>6x^2+2x+12x-6x^2=7
 <=>14x                     =7
  =>x=7/14=1/2
ok?
02/08/2011 Đăng bởi Vũ Văn Trường
5 trong số 5
Mấy ông kia ngu thí mồ còn nói người ta, phân tích đa thức thành nhân tử lại đem giải ra làm chi
02/08/2011 Đăng bởi Forever A Love Back
Bạn cũng có thể quan tâm
giai bai tap nguyen li ke toan
giai bai toan so hoc bai 1 o lop 6
giai bai toan lop 4 tim 60/x=36/12
Nho cac anh giai giup em bai toan: Giai phuong trinh:
giai bai nguyen ly ke toan
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp