Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
thu cân đối ngân sách và chi cân đối ngân sách nhà nước là gì?
Pháp luật | Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Thi cử 20/01/2012 Đăng bởi Hello Hello
Câu trả lời
1 trong số 1
Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, thu cân đối ngân sách gồm các khoản thu được xác định để đảm bảo các nhiệm vụ chi ngân sách đã được quyết định trong dự toán đầu năm (thu nội địa, thu từ dầu thô, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu, thu viện trợ không hoàn lại). Thu cân đối ngân sách nhà nước không bao gồm các khoản thu được phản ánh thu chi qua ngân sách nhà nước (thu học phí, viện phí....). còn chi cân đối thì chưa tìm được
05/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cái nào được bán trên bảng cân đối của ngân hàng?
Bảng cân đối kế toán, ai bik giup mình với!
sinh viên có thể vay vốn ở những ngân hàng nào thì được????
các bạn ơi, có ai có sách về tài chính ngân hàng hay tài liệu k, cho mình xin với mình đang học tài chính ngân hàng
Cấu trúc vốn cân đối hợp lý như thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp