Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
LÀM SAO BIẾT SEVER CỦA MAIL MÌNH LÀ GÌ ? CÓ AI BIẾT TRẢ LỜI GIÚP MÌNH VỚI
Internet 28/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Vào Start
Chọn Run
Gõ cmd
Gõ nslookup
Gõ type=mx
Gõ tiếp 1 địa chỉ mailbox: gmail.com, yahoo.com, hopthu.com
Code:
For instance:
C:\Documents and Settings\killBill>nslookup
Default Server: mygateway1.ar7
Address:
> type=mx gmail.com
Server: gmail.com
Addresses:
28/09/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
2 trong số 2
@Flames Phoenix: Đó là cách kiểm tra MX record chứ có phải xem Server Mail đâu.
30/09/2011 Đăng bởi Mr. X
Bạn cũng có thể quan tâm
làm sao để tạo 1 sever mail miễn phí trên google như mail.halamtb.co.cc
đố biết?
làm sao biết mail củ user dùng trên goolge giải đáp
Đố nhé - trả lời nhanh!
cho biết tên miềm của canada
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp