Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Viết cấu hình electron ở trạng thái cơ bản cho các nguyên tố sau:
Mg (Z=12), Ca (Z=20), Sr (Z=38), Zn (Z=30), Cd (Z= 48).
a. Cho giá trị thế ion hóa thứ nhất (tính theo kJ/mol) của các nguyên tố trên từ trái qua phải như sau:
I_1: 548; 585; 736; 865; 903.
b. Người ta biết rằng Sr (Z = 38) khi mất 2 electron cho cấu hình bền vững; trong khi đó nguyên tử Fe (Z= 26) khi mất electron cho 2 dạng cấu hình bền vững. Giải thích.

Các bạn giúp mình với nhé!
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học | Hóa học 31/12/2010 Đăng bởi Mơ ước
Câu trả lời
1 trong số 1
Thế này bạn ạ:
Về viết cấu hình thì bạn lên google search là có ngay.
Cái Sr: 1s2 2s2 2p3 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
Cái Sr(Z=38) khi mất 2 e thì cho cấu hình bền vì khi đó thành cấu hình:
1s2 2s2 2p3 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
vì không có lớp 5s2 nên nó bền ở cái đấy(lớp electron ngoài cùng là lớp số 4 và có 8 electron).

♥ MÌNH LÀ CON TRAI BỐ VUI TÍNH ♥
31/12/2010 Đăng bởi vui tính
Bạn cũng có thể quan tâm
BT hóa 10. cấu hình electron
.Viết cấu hình electron của x và cấu hình electron của ion mà x tạo ra?
5k + 1 có phải là số chia cho 5 thì dư 1 không ?
Hóa Hữu Cơ
3sin^2(2pi -x) - 2sin(x+pi/2)cos(x+3pi/2) - 5sin^2(x+pi/2) = 0
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp