Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Có ai biết ở nước ta có những tỉnh nào ?không có rừng núi ,không có biển ,không có dân tộc tiểu số bản địa
Xã hội | Du lịch 20/02/2011 Đăng bởi nam0573
Câu trả lời
1 trong số 4
Tất cả 63 tỉnh thành của nước ta đều có người dân tộc thiểu số sinh sống.
Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi. (Hồ Chí Minh).
20/02/2011 Đăng bởi Hoàng Anh
2 trong số 4
đó là tỉnh Taolao.
20/02/2011 Đăng bởi swimmisse
3 trong số 4
Hưng yên: Không có rừng, không có núi, không có biển, không có người dân tộc thiểu số bản địa.... 4 đặc điểm đó không có duy nhất chỉ ở Hưng Yên. Hic
20/02/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
4 trong số 4
sai rùi : không có núi là Thái Bình chứ không phải hưng yên !
20/02/2011 Đăng bởi mik12121991
Bạn cũng có thể quan tâm
đố các bạn biết tỉnh nào không có đồi núi
tại sao có những bộ tộc trong rừng ? nguồn gốc ờ đâu?
Phụ cấp ưu đãi nghề giáo viên tỉnh miền núi?
Mùa hè đi du lịch ở đâu?
Thế nào là vùng chuyện cạnh cây công nghiệp?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp