Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế khác nhau như thế nào?
Kinh doanh & Tài chính | Kế toán 31/01/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
có thể hiểu bản chất về doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế sẽ khác nhau về chỉ số giữa các ngành.

Biên lợi nhuận thuần= lợi nhuận ròng/ doanh thu thuần
Trong đó: lợi nhuận ròng= doanh thu thuần- giá vốn hàng bán
Biên lợi nhuận hoạt động:
Biên lợi nhuận hoạt động= thu nhập hoạt động/ doanh thu thuần
Trong đó: thu nhập hoạt động= thu nhập trước thuế và lãi vay từ hoạt động kinh doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ
Biên EBITDA
Biên EBITDA= Lợi nhuận trước thuế và khấu hao/ doanh thu thuần
Biên EBT:
Chỉ số này cho biết khả năng hoạt động của hoạt động doanh nghiệp.
Biên lợi nhuận truớc thuế= thu nhập trước thuế/ doanh thu

Biên lợi nhuận ròng
Biên lợi nhuận ròng= thu nhập ròng/ doanh thu

Biên lợi nhuận phân phối:
Chỉ số này cho biết bao nhiêu doanh thu được phân phối cho các chi phí cố định trong mỗi đơn vị hàng bán ra.
Biên lợi nhuận phân phối = tổng doanh thu phân phối/ doanh thu
Trong đó: doanh thu phân phối = doanh thu – chi phí biến đổi
Lợi nhuận đầu tư
31/01/2012 Đăng bởi Nghi.TM
2 trong số 4
theo như những gì t đc học thì
Doanh thu - các khoản giảm trừ doanh thu(giảm giá, chiết khấu, hàng bị trả lại) = Doanh thu thuần
Doanh thu thuần -  các loại chi phí =  Lợi nhuận trc thuế
31/01/2012 Đăng bởi Tường Nguyên
3 trong số 4
mình cũng học như bạn Tường Nguyên
31/01/2012 Đăng bởi lorna
4 trong số 4
doanh thu thuần là sau khi được giảm trừ các khoản giảm giá, chiết khấu ...
LN trước thuế = dt thuần - chi phí hợp lệ
hai khái niệm này thuộc 2 khoản mục hoàn toàn độc lập nhau không thể đêm so sánh được.
01/02/2012 Đăng bởi langtumotthoi
Bạn cũng có thể quan tâm
ai biết giúp mình với lợi nhuận kinh doanh là lợi nhuận sau thuế hay lợi nhuận trước thuế vậy
Lợi nhuận trước thuế khác lợi nhuận tính thuế như thế nào?
Khi nào lợi nhuận bằng doanh thu?
Ai biết cho mình hỏi. " Tại sao nhà quản lý doanh nghiệp lại quan tâm đến lợi nhuận sau thuế " ?
sự khác nhau giữa lợi nhuận mong muốn và lợi nhuận trước thuế?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp