Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Nguyên âm tiếng anh gồm những chữ cái nào??
Ngoại ngữ | Tiếng Anh 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 11
Nguyên âm bao gồm các chữ: u, e. o, a, i và phụ âm là các chữ cái còn lại trong tiếng Anh.
Nguyên âm khác với chữ cái.
Các chữ cái khi phiên âm trong tiếng Anh được để trong dấu / /.

Một bạn đã viết cho bạn một số chữ cái thuộc nguyên âm rồi. Nhưng còn thiếu. Ví dụ, chữ "y" khi đọc lên thì cũng là nguyên âm đấy. Chằng hạn chữ "y" trong từ "my" được đọc thành /mai/, và /ai/ là 1 nguyên âm đôi.

Các nguyên âm trong tiếng Anh thì có nhiều, và chia thành 2 loại : nguyên âm đơn, và nguyên âm đôi (kép).

Chữ cái thể hiện nguyên âm bao gồm a, e, i, o, u, y.
Còn các chữ cái còn lại thì thể hiện phụ âm. Trường hợp chữ cái y, khi nó đứng đầu 1 từ thì nó được đọc thành phụ âm /j/, ví dụ như trong từ "yes", được đọc thành /jes/.
05/04/2010 Đăng bởi congchua
2 trong số 11
a,o,e,u,i.Dễ đọc hơn khi nói Anh Ốm Em Ú,Ì.
31/10/2010 Đăng bởi bupe
3 trong số 11
bao gom a, o, e, u, i
20/01/2011 Đăng bởi Leonicky1203
4 trong số 11
bao gom a, o, e, u, i
20/01/2011 Đăng bởi Leonicky1203
5 trong số 11
bạn chỉ cần nhớ là:  UỂ OẢI!! xong ^^
12/03/2011 Đăng bởi Anhtraj
6 trong số 11
thế này dễ nhớ hơn : anh em út ít ơi
a,e,u.i,o
18/03/2012 Đăng bởi quynhvu
7 trong số 11
uể oải,,bạn chỉ cần nhớ vậy là đươc.gồm u,e,o,a,i
27/07/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 11
uể oải,bạn chỉ cần nhớ vậy và suy ra nguyên âm bao gồm u,e,o,a,i
27/07/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 11
ko phải uể oải thiếu 1 chữ "y" .Nguyên âm gồm các chữ:o,y,e,u,a,i viết
là o yêu ai (ko yêu ai)
26/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 11
phụ âm có chữ cái nào ?
02/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 11
a,e,u,i,o
08/04/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
cho mình hỏi nguyên tắc nào để mình nhìn vào tiếng anh la viết phiên âm được
tại sao danh tiếng của một số thành viên trong GGGD lại bị điểm âm ( - )
học tiếng anh qua bài hát có lợi không bạn ?
Dấu âm nào trong tiếng Việt được sử dụng nhiều nhất?
Bạn hãy kể tất cả các từ tiếng việt có ít chữ cái nhất và từ có nhiều chữ cái nhất????
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp