Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Trình bày bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
Xã hội | Khoa học và Giáo dục 16/10/2011 Đăng bởi toason91
Câu trả lời
1 trong số 1
a. Bối cảnh LS hình thành TTHCM
* Bối cảnh LS Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20
- Chính quyền triều Nguyễn đã từng bước khuất phục trước cuộc xâm lược của TD Pháp, lần lượt ký kết các hiệp ước đầu hàng, thừa nhận nền bảo hộ của TD Pháp trên toàn cõi VN.
- Cuộc khai thác của Pháp khiến cho XH nước ta có sự biến chuyển và phân hóa, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu tư sản và tư sản bắt đầu xuất hiện tạo ra những tiền đề bên trong cho phong trào yêu nước,giải phóng dân tộc VN đầu TK 20.
- Ảnh hưởng của các “tân văn”, “tân thư”, “tân báo” và  trào lưu cải cách ở Nhật Bản, Trung Quốc tràn vào Việt Nam, trào lưu yêu nước chuyển dần sang xu hướng tiểu tư sản.
- Các sĩ phu Nho học có tư tưởng tiến bộ, tức thời, tiêu biểu như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đã cố gắng tổ chức và vận động cuộc đất tranh yêu nước chống Pháp mục tiêu và phương pháp mới, nhưng tất cả  đều lâm vào thất bại.
è Phong trào yêu nước của nhân dân ta muốn giành được thắng lợi , phải đi theo một con đường mới.
* Bối cảnh thời đại (quốc tế)
- CNTB từ giai đoạn cạnh tranh tự do chuyển sang giai đoạn độc quyền xác lập quyền thống trị của chúng trên phạm vi toàn thế giới. CNĐQ đã trở thành kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa.
- Nhiều cuộc đấu tranh sôi nổi của công nhân các nước tư bản diễn ra, đỉnh cao là Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, đã làm “ thức tỉnh các dân tộc châu Á”, lật đổ nhà nước tư sản, thiết lập Chính quyền Xô Viết mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử loài người.
- Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, với sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (3-1919), phong trào công nhân trong các nước TBCN phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa phương Đông càng có quan hệ mật thiết với nhau hơn trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù là CNĐQ
24/11/2011 Đăng bởi Lil Yume
Bạn cũng có thể quan tâm
cho hỏi là map Italy của Game Counter Strike có bối cảnh thật ngoài đời không?
Phân tích hoàng cảnh ra đời và vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với sự thành lập ĐCSVN?
Một cảnh tượng hãi hùng nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra?
Bạn hãy tưởng tượng 1 kết thúc khác có hậu hơn về câu chuyện Tấm Cám. Hợp với hoàn cảnh thời đó.
Nên hay ko?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp