Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Số bé nhất có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của số đó bằng 5 là số 50 hay số 16?
Khoa học & Toán học 03/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Vì là số bé nhất nên ta chọn 16
03/10/2013 Đăng bởi hingkom
2 trong số 3
16 là câu trả lời đúng
10/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
câu trả lời là 16
05/04/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tính tổng: 333...3^2 + 555...5444...4^2 trong đó số các chữ số 3 và 4 bằng nhau, số các chữ số năm ít hơn 1chữ số ?
Tìm tất cả các số tự nhiên có đúng 5 chữ số sao cho trong mỗi số đó có chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng liền trước .
Cho mình hoi? Cách chia với số chia là 2 chữ số trở lên.. Thank.s
cho 5 số tự nhiên 0;1;2;3;4có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và chia hết cho 4? các bạn giúp mình nhé.
33...3(100chữ số 3)*33...34(99chữ số 3)=?.help
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp