Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hãy cho biết cổ phiếu là gì ? các thức thực hiện mua bán cổ phiếu ? Điều khiên tham gia ?
Mua sắm | Võ thuật 27/10/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
- Theo Luật doanh nghiệp hiện hành thì Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu 1 hoặc 1 số cổ phần của công ty đó.
- Theo Luật chứng khoán hiện hành thì Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
Cách thức mua bán cổ phiếu:
- nếu cổ phiếu đã niêm yết thì mua bán thuận lợi hơn và được thực hiện trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.
- nếu cổ phiếu chưa niêm yết thì mua bán thỏa thuận giữa người mua và người bán sau đó làm thủ tục sang tên ở công ty phát hành hoặc công ty chứng khoán quản lý cho đơn vị phát hành
Điều kiện tham gia, chỉ cần có tiền (tất nhiên người tham gia phải có đủ năng lực hành vi...)
27/10/2010 Đăng bởi hasosa
Bạn cũng có thể quan tâm
những điểm khác nhau cơ bản giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi?
Khi nào công ty thực hiện chuyển trái phiếu thành cổ phiếu khi nào?
Cái gì chứng nhận sở hữu cổ phiếu trên sàn?
Khi nào nhận được cổ phiếu đã mua?
so sánh cổ phiếu và trái phiếu
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp