Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao máy của mình khi đánh văn bản trong các con chữ có dấu lại bị nhảy cách
Internet 12/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Đối với Word 2003 trở về trước thì bạn vào Tools - Options, chọn thẻ Edit, bỏ dấu chọn “Smart cut and paste” rồi nhấnOK.
Với Word 2007 với giao diện Ribbon, nhấn vào dấu mũi tên ở thanh menu, chọn More Commands, tìm đến thẻ Advanced trong Word Options và bỏ dấu chọn “Smart cut and paste”.
Tuy nhiên, trong Microsoft Word 2007, người dùng có thể chọn tiếp vào Settings, chỉ cần bỏ chọn “Adjust sentence and word spacing automatically."
12/10/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
Bạn cũng có thể quan tâm
khi đánh máy chữ chẳng may đánh vào dấu thì làm sao mà bỏ dấu đi được
tại sao khi đánh văn bản con chỏ hay nhảy đền dòng khác
Làm thế nào để hiện khung để chữ không bị tràn ra ngoài khi đánh văn bản?
Tôi đánh văn bản trên máy cứ ra loại chữ khác?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp