Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tim gia tri nho nhat hoac lon nhat cua bieu thuc: A=|x+1|+5 va B= x^2+15/x^2+3
Thi cử 31/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Xét  A=|x+1|+5 , ta thấy |x+1| >= 0 ----> A>= 5 giá trị nhỏ nhất xảy ra khi |x+1| = 0 hay x= -1. Và A không có giá trị lớn nhất.
Xét B= x^2+15/x^2+3. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2 số dương x^2 va 15/x^2 ta có :
x^2+15/x^2 >= 2sqrt(15). Vậy B>= 2sqrt(15) + 3. B cũng không có giá trị lớn nhất.
31/01/2011 Đăng bởi Minh Triết
2 trong số 4
hay dung phuong phap do thi ban se biet dc gia tri lon nhat or be nhat cua bieu thuc
03/02/2011 Đăng bởi hoang vinh
3 trong số 4
toan lop may vay
03/02/2011 Đăng bởi Én nhỏ
4 trong số 4
voi B.ap dung bat dang thuc cauchy ta co
B>= 2*sqrt(x^2*15/x^2)+3=2sqrt(15)+3 dau =xay ra khi x^2=15/x^2<=>X=can bac 4 cua 15,hoac tru can bac 4 cua 15
sqrt la ky hieu cua can bac 2(tin hoc 11)
07/02/2011 Đăng bởi tien si giuoc mam
Bạn cũng có thể quan tâm
gia tri nho nhat cua 49x^2-14x-19
gia tri nho nha cua bieu thuc 8x^2 +30x
Minh co 1 thac mac
Rut gon bieu thuc sau (2x+3)^2-2(x+3)*(2x+5)+(2x+5)^2
cho em hoi tai sao cai bieu tuong bao mang cua em co dau x nhung sao em van vao duoc mang ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp