Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phân biệt công chức và viên chức
Xin cho tôi hỏi: Tôi làm ở một doanh nghiệp nhà nước ( công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả) như chúng tôi được gọi là gì? có phải là viên chức không
thông tư số: 141/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ tài chính quQUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP có áp dụng đôi với chúng tôi không
MIng nhận được trả lời
trân trọng cám ơn
Xã hội 05/04/2012 Đăng bởi Mr CHUNG
Câu trả lời
1 trong số 4
Anh được gọi là công chức,và có được áp dụng theo thông tư trên.
Thân!
05/04/2012 Đăng bởi Diepnguyen92
2 trong số 4
Công chức:
Là những người được tuyển dụng và bổ nhiệm giữ một công vụ thường xuyên trong cơ quan nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước
Ví dụ: thi tuyển công chức
Viên chức:
Là những người làm việc trong một cơ quan của nhà nước hay trong một tổ chức kinh doanh tư nhân thời trước.
Ví dụ: viên chức sở xe lửa
Như vậy bạn là Công chức.
05/04/2012 Đăng bởi Flames Phoenix
3 trong số 4
Viên chức là: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
Công chức là:
1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
3. Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Ví dụ: Hiệu trưởng, văn thư, kế toán là công chức.
Phó Hiệu trưởng, giáo viên là viên chức
02/05/2012 Đăng bởi Đổi mới gd
4 trong số 4
Bạn không nói rõ bạn đang làm ở bộ phận nào. nên nghiên cứu kỹ Nghị định 06/2010/NĐ-CP nhé giải thích khá rõ
02/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
khái niê công chức và vien chức
làm thành viên của 1 tổ chức phản động có dể ko
Công chức là hiệu trưởng các trường công lập như Tiểu học, THCS... có phải đóng bảo hểm thâất nghiệp không?
Công ty tnhh hai thành viên họp khi nào ?
Ngoài viêc tăng lương thì công chức còn có chế độ gì khác không
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp