Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao phải tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa?
Luận văn | Báo cáo 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
ban nao giup minh tra loi cau hoi: tai sao phai tang cuong phap che xhcn nuoc ta hien nay,noi dung cac bien phap tang cuong phap che
23/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 2
Phải tăng cường pháp chế vì
+ hiện nay nước ta pháp luật thiếu
+ Pháp luật hiện nay không theo kịp thực tiễn cuộc sống
+ Tình hình thực thi pháp luật đặc biệt là ý thức thực hành pháp luật kém
Vì vậy muốn XH trật tự thì phải duy trì tính nghiêm minh của pháp luật.
07/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao danh hiệu của chế độ là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Ngĩa Việt Nam ...
lịch sử phát triển của loài người đã và đang trãi qua những chế độ xã hội nào?
Bài thuốc ăn uống tăng cường máu chỗ nào?
Sự khác nhau cơ bản giữa thời kì quá độ lên CNXH và thời kì Xã hội xã hội chủ nghĩa?
Tại sao tăng cường hoạt động xnk?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp