Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào là đại diện theo ủy quyền ?
Pháp luật | Văn hóa 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Đại diện theo ủy quyền là đại diện một cách hợp pháp có văn bản uỷ quyền  của người đại diện theo pháp luật cho người khác đại diện cho mình.
20/03/2010 Đăng bởi QA.tien
Bạn cũng có thể quan tâm
Thế nào là đại diện theo ủy quyền?
Khi nào thì được uỷ quyền ?
Phân quyền và ủy quyền khác nhau ở chỗ nào?
ủy quyền hết hiệu lực khi nào??
Ai học luật cho mình xin ý kiến với
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp