Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thể lực thực dụng là gì?
(môn giáo dục thể chất)
Khoa học và Giáo dục 20/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Thể lực: sức lực của cơ thể con người
Thực dụng: có giá trị thiết thực, mang lại lợi ích thực tế
Suy ra: Thể lực thực dụng là sử dụng sức lực của cơ thể làm những việc có giá trị thiết thực với chính bản thân mình!
20/10/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
Bạn cũng có thể quan tâm
Học ngành nào có nhiều ứng dụng thực tế?
Làm sao để có nghị lực ?
làm sao để tăng thể lực, sức bền?
Trọng lượng và trọng lực khác nhau ở chỗ nào?
Thế nào là mất năng lực hành vi dân sự?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp