Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phân tích mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. liên hệ thực tế?
Xã hội | Pháp luật 24/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
-pháp luật: tổng thể các quy phạm có tính chất bắt buộc điều chỉnh hành vi, được đặt ra phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội, đảm bảo tính logic, tính thực tiễn, v.v..
-đạo đức: các quy phạm điều chỉnh hành vi được hình thành dựa theo các chuẩn mực đạo đức
1. chung:
-  hình thành từ thực tiễn và áp dụng vào thực tiến
-  điều chỉnh hành vi con người
2. Tương hỗ:
- các q.y phạm đạo đức cũng là 1 nguồn đề hình thành các quy phạm pháp luật. vd: nghĩa vụ chăm sóc của cha mẹ với con cái theo quy định của luật hôn nhân gia đinh => quy phạm đạo đức được nâng lên làm quy phạm pháp luật
- các quy phạm pháp luật k thể đi trái lại các quy phạm về đạo đức
25/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Làm công việc gì để có thể quen biết và tạo nhiều mối quan hệ!
Có hay không mối quan hệ chỉ dựa vào phần thể xác mà không có tình cảm?
Triết học và Toán học .Mối quan hệ của chúng ?
tại sao có những mối quan hệ muốn trở nên gần gũi mà không dám mở lời, hay là yêu rồi?
Giáo dục có vai trò chủ đạo như thế nào, phân tích??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp