Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm thế nào để bỏ những dấu gạch chân đỏ dưới các chữ trong văn bản word ?
Phần mềm máy tính | Lập trình 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
- Ở phía dưới của office có thanh công cụ với dòng chữ English (United States), bạn kick chuột phải vào đó -> spelling and grammar check error.

- Hoặc Review -> spelling & grammar -> options -> check spelling as you type/ Check grammar with spelling
24/03/2010 Đăng bởi QA.tradao
2 trong số 3
tai tab cuoi cua trang world co hinh cuon sach do.Click Phai vao bo hai dau check la ok
03/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
vào tool -> option (cái chữ cuối cùng ấy) -> trong cái bảng hiện ra chọn spelling & grammar -> nhìn trên mấy cái dòng chữ đó cái dòng nào có chữ check thì bỏ chọn đi (có 3 cái cả thảy)
thế là ok
18/09/2011 Đăng bởi nvtnet
Bạn cũng có thể quan tâm
khi soạn thảo văn bản thì các chữ trong word bị nhòe và có gạch đỏ dưới chân cách chữa
tai sao trong soạn thảo word lại có gạch đỏ dưới chữ
cách xóa gạch chân màu đỏ trong blog
hỏi về word?
Cách gạch dưới chữ nét đôi (nét kép) trong Microsoft Office Word ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp