Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cấu trúc câu điều ước "wish" là gì?
Nghệ thuật | Ngoại ngữ 14/03/2011 Đăng bởi Jane Miller
Câu trả lời
1 trong số 6
gồm 3 loại.
câu ước trong thời điểm tương lai: S+ wish (that) S + V + could/would + bare V
câu ước trong thời điểm hiện tại: S + wish + (that) + be ( was/ were) hoặc Past tense
câu ước trong quá khứ: S + wish + (that) + S + V (thì quá khứ hoàn thành)
14/03/2011 Đăng bởi muangau
2 trong số 6
thank ban nhieu
co the cho them ex
03/05/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 6
Trời, tương lai sai rồi kìa
14/05/2011 Đăng bởi Dương Thiên Long
4 trong số 6
có 3 loại câu ước:
1: điều ước ở hiện tại
S + wish + (that) + S + Ved
động từ sau wish phải chia ở simple past và tobe phải chia là were ở tất cả các ngôi
2: điều ước ở quá khứ
S + wish +  (that) + S + could have + V
hoặc
S + wish +  (that) + S + past perfect
3; điều ước ở twong lai
S+ wish + (that) + S + could/would+V
hoặc
S+ wish + (that) + S + were + V-ing
16/06/2011 Đăng bởi boconganh140491
5 trong số 6
cam on nhiu` nhiu` :d :d
01/08/2012 Đăng bởi thank you very much
6 trong số 6
có 3 loại câu ước:
1: điều ước ở hiện tại
S + wish + (that) + S + Ved
động từ sau wish phải chia ở simple past và tobe phải chia là were ở tất cả các ngôi
2: điều ước ở quá khứ
S + wish +  (that) + S + could have + V
hoặc
S + wish +  (that) + S + past perfect
3; điều ước ở twong lai
S+ wish + (that) + S + could/would+V
hoặc
S+ wish + (that) + S + were + V-ing
thế dc chua
26/07/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cấu trúc và kiến trúc khác nhau chỗ nào?
cấu trúc không gian của ARN
Ai là người tìm ra adn?
cấu trúc đề thi đại học khối a như thế nào?
Thông thường gen cấu trúc gồm bao nhiêu cặp nucleotit
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp