Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
muốn thoát khỏi mail mình đang sử dụng thì làm như thế nào?
Internet 28/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
thì đăng xuất ra thế là xong
28/10/2011 Đăng bởi cuoc song vui tuoi
2 trong số 4
góc bên phải màn hình có hiển thị địa chỉ mail của bạn đấy
click vào đấy chọn đăng xuất => OK rồi
03/11/2011 Đăng bởi lorna
3 trong số 4
không có chữ đăng xuất thì thoát làm sao
02/06/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
mình cũng k biết thoát chỗ nào
05/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Sử Dụng Gmail
Mọi người sử dụng Beta Email của Yahoo thế nào ?
có bạn nào cho mình hỏi là làm thế nào để thoát khỏi tình trạng online của nick yahoo.thanks
tại sao hộp thư đến trong gmail của tôi khi đọc thư xong thoát ra lần sau vào lại mail thì bị mất hết thư đến
Làm thế nào để thoát khỏi lunar hotel game?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp