Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành bất kì loại chứng khoán nào ?
Kinh tế | Tài chính 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Doanh nghiệp tư nhân không được coi là một pháp nhân độc lập. Nói cách khác, doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp được xem là một.  Do đó, doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành bất kỳ loại cổ phiếu nào.
23/03/2010 Đăng bởi QA.tradao
Bạn cũng có thể quan tâm
Chơi chứng khoán thế nào?
đầu tư chứng khoán và đầu cơ chứng khoán khác nhau như thế nào?
Lý do Tại sao các cá nhân đầu tư chứng khoán?
Cái gì tạo nên sự phát triển của thị trường chứng khoán?
Cách giao dịch ở các sàn chứng khoán và khi nào thì biết nhập lệnh thành công?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp