Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
"Oác đờ heo" với lại "Oắt tơ phắc" nó nghĩa là gì và trong tiếng anh phải viết chính xác nó như thế nào :D
Ngoại ngữ 13/11/2010 Đăng bởi aeDalton
Câu trả lời
1 trong số 2
nó có nghĩa là : " cái quái gì thế này" khi có bắt gặp một sự kiện nào đó mà bạn thấy bất thường.
What is/ are the held/ fuck
13/11/2010 Đăng bởi losblancos
2 trong số 2
what the hell: có nghĩa khi bạn thấy hơi bất ngờ nhưng khó chịu về một việc gì đó ( việc do người khác đang làm mà bạn thấy, hoặc một hiện tượng gì đó lạ lùng đang xảy ra, vd: what the hell are you doing? hoặc what the hell is that?)
còn what the fuck là chưởi thề đó bạn
13/11/2010 Đăng bởi lethienhao
Bạn cũng có thể quan tâm
Quạ kêu quạ quạ quạ ăn khế trả vàng,vịt kêu cạp cạp cạp?heo kêu ột ột ột?dê kêu he he he?
Đố mẹo : làm sao con heo nái ( die) vào tủ lạnh nhỏ hơn tấm thân bồ trư của nó ?
có thể đấu trực tiếp dây mat mà không qua công tơ được không ạ?
làm sao để kiểm tra Công tơ điện(có thiết bị dể kiểm tra ko) ??
A ma tơ 2008 ơi sao ông ác quá z ????
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp