Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu làm ảnh hưởng đến cái gì trong công ty?
Cố phiếu | Tài chính 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Chia cổ tức bằng cổ phiếu là việc hết sức bình thường, phù hợp với thông lệ quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cổ đông lại... ép HĐQT chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm kích giá cổ phiếu trên thị trường. Chẳng hạn, trong thời kỳ thị trường chứng khoán bong bóng ở giai đoạn 2006-2007, nhiều doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả đã phát hành được cổ phiếu với giá cao và nhờ vậy, thu về nhiều lợi nhuận. Hiện nay, tình trạng này vẫn đang diễn ra.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu hay trả cổ phiếu thưởng là những hình thức huy động vốn trong ngắn hạn nhằm giảm tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt trong một vài năm với mục đích tiết kiệm vốn để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp lấy nguồn lợi nhuận từ đâu để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Trong đa số các trường hợp, phải là các doanh nghiệp luôn kinh doanh hiệu quả mới có nguồn lợi nhuận để chia cổ phiếu. Doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, làm ăn thua lỗ không thể có lợi nhuận để chia cổ phiếu song cũng không hiếm doanh nghiệp cứ... lạm dụng hình thức này.
24/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
Bạn cũng có thể quan tâm
chia cổ tức bằng cổ phiếu có làm thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu của cổ đông không?vì sao?
việc chia cổ tức bằng cổ phiếu có làm thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông không? vì sao?
Chia thưởng cổ phiếu giá giảm thế nào??
Thế nào là chứng khoán?
Thế nào là cổ phiếu lên sàn?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp