Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao cá chép đẻ trứng nhiều hơn ếch?
Trồng hoa & cây cảnh | Nuôi chim 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Cá chép đẻ trứng nhiều hơn ếch vì các lý do sau đây:
- Do thụ tinh ngoài nên tỉ lệ trứng gặp tinh trùng ít
- Do thụ tinh ở môi trường nước nên không an toàn do làm mồi cho kẻ thù và điều kịên môi trường nước có thể không phù hợp với sự phát triển của trứng
23/04/2010 Đăng bởi QA.quangdong
Bạn cũng có thể quan tâm
mình muốn tìm hiểu cách nuôi ếch sinh sản ,
Cùng là cá, sao có loài đẻ trứng, có loài lại đẻ con?
chim công có đẻ ra trứng hay không?
Có ai nuôi cá lóc chung một hầm với ếch không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp