Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
vai tro cua marketing doi voi doanh nghiep
Kinh doanh & Tài chính 04/04/2011 Đăng bởi saobang
Câu trả lời
1 trong số 1
Marketing quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường. Đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường, biết lấy thị trường, nhu cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh.
http://kilobooks.com/threads/5056-Vai-tr%C3%B2-c%E1%BB%A7a-Marketing-trong-doanh-nghi%E1%BB%87p-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i
04/04/2011 Đăng bởi tentoilarg
Bạn cũng có thể quan tâm
vai tro cua tu duy trong doi song va trong hoc tap? ung dung trong day hoc?
hay neu vai tro cua nguoi me doi voi giao duc con trong gia dinh
trinh bay loi ich cua marketing doi voi DN va nguoi tieu dung?
tai sao noi kinh te nha nuoc giu vai tro quang trong nhat trong nen kinh te quoc dan
de phat huy vai tro tich cuc cua y thuc voi vat chat,can dieu kien gi
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp