Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao nói con người là chủ thể của lịch sử?
Khoa học và Giáo dục | Khoa học xã hội 15/01/2012 Đăng bởi Hà Tiểu My
Câu trả lời
1 trong số 6
Vì nếu không có con người thì làm gì có history
15/01/2012 Đăng bởi hương2011
2 trong số 6
vì con người làm nên lịch sử
15/01/2012 Đăng bởi tentoilarg
3 trong số 6
Vì con người tạo tác nên biến cố,lại chính con người ghi chép và lưu truyền lại.theo năm tháng những biến cố đó thành quá khứ mà gọi chung là lịch sử.nên nói chung là, con người tạo nên lịch sử,hay là chủ thể của lịch sử
15/01/2012 Đăng bởi batmathien
4 trong số 6
con người tạo nên lịch sử, lịch sử được tạo ra cho con người.
16/01/2012 Đăng bởi Mr Chuối
5 trong số 6
vì con người là động lực của các cuộc cách mạng
18/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
Con người là chủ thể của lịch sử
nên con người cần phải được tôn trọng, cần phải được đảm bảo quyền chính đáng của mình, phải là mục tiêu phát triển của mọi tiến bộ xã hội. Bởi vì mục đích của mọi sự tiến bộ xã hội suy đến cùng là vì hạnh phúc con người.
Xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân, là mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội.
2
Kết luận:
con người làm chủ số phận của mình,
để tồn tại và phát triển con người phải
lao động làm ra giá trị vật chất
và tinh thần,không có thần linh nào mang lại cho tiền, của cải
09/12/2013 Đăng bởi nguyễn hữu phúc 009
Bạn cũng có thể quan tâm
Cách nào để xem lịch sử web của chính mình?
câu hỏi lịch sử 10
Quảng Trị, lịch sử và tương lai!
Những người lịch sự mới được vào.....!
lịch sử loài người là lịch sử thay thế nhau của các phương thức sản xuất
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp