Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
điểm giống và khác nhau giữa định luật Cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn?
Khoa học và Giáo dục 19/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Công thức đinh luật vạn vật hấp dẫn: F=G.m1m2/r^2
Công thức định luật Culông Fđ= k.|q1q2|/ r^2

*Giống nhau:
+Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.
+Tỉ lệ thuận với tích độ lớn.
+Đều có hằng số tỉ lệ.

*Khác nhau:

+Lực hấp dẫn:
_Là lực hút.
_Tỉ lệ với tích độ lớn khối lượng của hai vật
_Hằng số tỉ lệ là G=6.67*10^-11(N^2m^2/kg^2).

+Định luật Cu-lông:
_Vừa là lực đẩy vừa là lực hút tùy vào dấu của điện tích
_Tỉ lệ với tích độ lớn của điện tích.
_Hằng số tỉ lệ là k=9*10^9(N.m^2/C^2).
19/08/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2 trong số 4
giống:
đều tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.
ĐLCL thì F tỉ lệ thuận với điện tích, còn ĐLV VHD thì F tỉ lệ thuận với khối lượng.
khác:
ĐLVVHD thì chỉ có lực hút còn ĐLCL thì:
+cùng dấu đẩy nhau
+trái dấu hút nhau
19/08/2011 Đăng bởi bemituoc
3 trong số 4
*Giống nhau:
+Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.
+Tỉ lệ thuận với tích độ lớn.
+Đều có hằng số tỉ lệ.

*Khác nhau:

+Lực hấp dẫn:
_Là lực hút.
_Tỉ lệ với tích độ lớn khối lượng của hai vật
_Hằng số tỉ lệ là G=6.67*10^-11(N^2m^2/kg^2).

+Định luật Cu-lông:
_Vừa là lực đẩy vừa là lực hút tùy vào dấu của điện tích
_Tỉ lệ với tích độ lớn của điện tích.
_Hằng số tỉ lệ là k=9*10^9(N.m^2/C^2).
19/08/2011 Đăng bởi huynhdai
4 trong số 4
Công thức đinh luật vạn vật hấp dẫn: F=G.m1m2/r^2
Công thức định luật Culông Fđ= k.|q1q2|/ r^2

*Giống nhau:
+Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.
+Tỉ lệ thuận với tích độ lớn.
+Đều có hằng số tỉ lệ.

*Khác nhau:

+Lực hấp dẫn:
_Là lực hút.
_Tỉ lệ với tích độ lớn khối lượng của hai vật
_Hằng số tỉ lệ là G=6.67*10^-11(N^2m^2/kg^2).
- Không phụ thuộc vào sự có mặt của vật khác và môi trường giữa hai vật.
+Định luật Cu-lông:
_Vừa là lực đẩy vừa là lực hút tùy vào dấu của điện tích
_Tỉ lệ với tích độ lớn của điện tích.
_Hằng số tỉ lệ là k=9*10^9(N.m^2/C^2).
- Phụ thuộc vào sự có mặt của vật khác và môi trường giữa hai vật.
24/08/2012 Đăng bởi nguyễn thị thanh thủy
Bạn cũng có thể quan tâm
Hỏi các bạn đây ™
nước ta quy định những điều cấm trong bộ luật nào? ví dụ tội giết người thì quy định cấm ở đâu?
Đối với trường hợp lạ này thì sao lại không tuân theo các định luật của Nhiệt động lực học hả bạn nhỉ ??
Sự tích cực khi đưa sự tuyệt đối vào quy định của pháp luật?
Các định luật trong Vật lí ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp