Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Toán lớp 4
Biết 18.19.20.21.a = 3x91000. Tìm giá trị chữ số x
Khoa học & Toán học 23/02/2012 Đăng bởi PAINT
Câu trả lời
1 trong số 3
Sai đề hoặc nhầm ký tự!
23/02/2012 Đăng bởi Bạn của bạn
2 trong số 3
botay@yahoo.com
x=5 a= 25, rỗi hơi
23/02/2012 Đăng bởi M.H.Quên
3 trong số 3
3x91000 chia hết cho 18 => 3 + 9 + 1 +x chia hết cho 9 => x = 5
23/02/2012 Đăng bởi Clicia
Bạn cũng có thể quan tâm
Toán đại lớp 10 cần giúp
Toán lớp 10?
Toán lớp 5 nè :D
toán lớp 8 HKI
Giải dùm em bài toán lớp 9 này với?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp