Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khối D thi những môn gì?
Thi cử 17/08/2011 Đăng bởi Somiko Amiyo
Câu trả lời
1 trong số 4
Toán, Anh(ngoại ngữ), Văn!
17/08/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
2 trong số 4
Toán, Văn, Ngoại ngữ:
D1: Toán, Văn, Anh
D2: Toán, Văn, Nga
D3: Toán, Văn, Pháp
D4: Toán, Văn, Trung
D5: Toán, Văn, Đức
D6: Toán, Văn, Nhật
17/08/2011 Đăng bởi thuhg104
3 trong số 4
toán, văn, ngoại ngữ( tiếng anh, trung quốc, nhật...)
17/08/2011 Đăng bởi the time
4 trong số 4
D là D1 hay D2 hay D3 hay D4 nhề???
Chính xác nhất là: Toán, Văn, Ngoại Ngữ.
17/08/2011 Đăng bởi Cô Úc
Bạn cũng có thể quan tâm
Đề thi đại học môn Anh văn khối D thì có bao nhiêu câu?
Em muốn thi khối C hoặc khối D thì thi những trường nào là thích hợp nhất!
giới hạn ôn thi văn khối d
thi đại học khối C cần học những phần nào
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp