Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
chuyển đổi số 152 từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 10?
Ngôn ngữ lập trình | Phần mềm 26/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
ket qua la 106, vao may tinh ma doi don vi ra rat nhanh
26/12/2010 Đăng bởi thanhhai86
2 trong số 3
Kết quả=1*8^2     +     5*8^1    +     2*8^0
             =1*64      +     5*8        +     2
             =106
26/12/2010 Đăng bởi youllovy
3 trong số 3
mình nghĩ là nên sử đổi qua cơ số 2 152(8)= 001 101 010(2)
                                                     001101010(2)=2^6+2^5+2^3+2=106
19/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao chuyển từ hệ thập phân sang hệ nhị phân lại phải chia 2 ?
hàm nào trong excel có thể quy đổi từ số sang chữ
chuyển gmail từ HTML cơ bản sang Chuẩn làm thế nào?
Hệ số của X trong lkhai triển của
Muốn thay đổi ký tự năm thành bốn số trong access như thế nào ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp