Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao nhiệt độ sôi của axit clohiric thấp??
Khoa học tự nhiên | Hóa học 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 4
Nhiệt độ sôi của HCl thấp nhất trong dãy halogenua
Giải thích:
* Từ HCl → HI (M tăng) → tS tăng (0,25)
* HF có liên kết hiđro giữa các phân tử mạnh hơn HCl nên tS : HF > HCl
Giải thích:
* Từ HCl → HI (M tăng) → tS tăng
* HF có liên kết hiđro giữa các phân tử mạnh hơn HCl nên tS : HF > HCl
19/04/2010 Đăng bởi QA.tocvanghoe
2 trong số 4
1,do phan cuc cua hidro trong clo khong lon,do vay lien ket cua nguyen tu hidro voi nguyen tu oxi trong nuoc kem,ket qua luc lien ket hidro nho,nhiet do soi nho
luc lien ket hidro la van de chinh,voi cac chat co khoi luong tuong duong,hiet do soi khac nhau do lien ket hidro
2,khoi luong phan tu HCl khong cao.tuy nhien nhiet do soi voi khoi luong phan tu khong co tac dung nhieu voi cac chat co lien kat hidro lon (vi du nuoc khoi luong phan tu 18 nhung nhiet do soi cao hon dau co the co khoi luong phan tu gap 4-5lan)
20/02/2011 Đăng bởi tien si giuoc mam
3 trong số 4
1,do phan cuc cua hidro trong clo khong lon,do vay lien ket cua nguyen tu hidro voi nguyen tu oxi trong nuoc kem,ket qua luc lien ket hidro nho,nhiet do soi nho
luc lien ket hidro la van de chinh,voi cac chat co khoi luong tuong duong,hiet do soi khac nhau do lien ket hidro
   2,khoi luong phan tu HCl khong cao.tuy nhien nhiet do soi voi khoi luong phan tu khong co tac dung nhieu voi cac chat co lien kat hidro lon (vi du nuoc khoi luong phan tu 18 nhung nhiet do soi cao hon dau co the co khoi luong phan tu gap 4-5lan)
   Nhiệt độ sôi của HCl thấp nhất trong dãy halogenua
Giải thích:
* Từ HCl → HI (M tăng) → tS tăng (0,25)
* HF có liên kết hiđro giữa các phân tử mạnh hơn HCl nên tS : HF > HCl
Giải thích:
* Từ HCl → HI (M tăng) → tS tăng
* HF có liên kết hiđro giữa các phân tử mạnh hơn HCl nên tS : HF > HCl
18/02/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
Nhiệt độ sôi của HCl thấp nhất trong dãy halogenua
Giải thích:
* Từ HCl → HI (M tăng) → tS tăng (0,25)
* HF có liên kết hiđro giữa các phân tử mạnh hơn HCl nên tS : HF > HCl
Giải thích:
* Từ HCl → HI (M tăng) → tS tăng
* HF có liên kết hiđro giữa các phân tử mạnh hơn HCl nên tS : HF > HCl
     1,do phan cuc cua hidro trong clo khong lon,do vay lien ket cua nguyen tu hidro voi nguyen tu oxi trong nuoc kem,ket qua luc lien ket hidro nho,nhiet do soi nho
luc lien ket hidro la van de chinh,voi cac chat co khoi luong tuong duong,hiet do soi khac nhau do lien ket hidro
     2,khoi luong phan tu HCl khong cao.tuy nhien nhiet do soi voi khoi luong phan tu khong co tac dung nhieu voi cac chat co lien kat hidro lon (vi du nuoc khoi luong phan tu 18 nhung nhiet do soi cao hon dau co the co khoi luong phan tu gap 4-5lan)
1,do phan cuc cua hidro trong clo khong lon,do vay lien ket cua nguyen tu hidro voi nguyen tu oxi trong nuoc kem,ket qua luc lien ket hidro nho,nhiet do soi nho
luc lien ket hidro la van de chinh,voi cac chat co khoi luong tuong duong,hiet do soi khac nhau do lien ket hidro
  2,khoi luong phan tu HCl khong cao.tuy nhien nhiet do soi voi khoi luong phan tu khong co tac dung nhieu voi cac chat co lien kat hidro lon (vi du nuoc khoi luong phan tu 18 nhung nhiet do soi cao hon dau co the co khoi luong phan tu gap 4-5lan)
  Nhiệt độ sôi của HCl thấp nhất trong dãy halogenua
Giải thích:
* Từ HCl → HI (M tăng) → tS tăng (0,25)
* HF có liên kết hiđro giữa các phân tử mạnh hơn HCl nên tS : HF > HCl
Giải thích:
* Từ HCl → HI (M tăng) → tS tăng
* HF có liên kết hiđro giữa các phân tử mạnh hơn HCl nên tS : HF > HCl
18/02/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Vì sao nhiệt độ sôi của axit clohiric thấp?
Tại sao nhiệt độ nóng chảy của cis thấp hơn trans còn nhiệt độ sôi thì cis cao hơn trans?
Metan và nh3 nhiệt độ sôi cái nào lớn hơn?
trong xoong có 2 lit nước đang sôi.Người ta đổ thêm 3 lit nước ở nhiệt độ 60 độ.
tầm quan trọng của nhiệt độ thấp trong chế biến thủy sản?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp