Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
che do duoc huong khi ve huu
Vật nuôi | Nuôi dạy con 13/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
[1] - Điều kiện hưởng (1 trong các điều sau):

a- Nam 60, nữ 55 với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên

b- Nam 55 hoặc tới đủ 60, nữ 50 hoặc tới đủ 55 với 20 năm đóng BHXH trở lên, có 15 năm làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

c- Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

[2] - Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đáp thoả điều kiện ở [1]. Và, phải đáp ứng 1 trong các điều kiện sau:

a- Nam 50 tuổi trở lên, nữ 45 tuổi trở lên.

b- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

[3] - Mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp 1 lần được qui định như sau:

a- Với [1] thì mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH - tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

b- Với [2] thì mức lương hưu hằng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định tại a, b của [1] thì mức lương hưu giảm đi 1%.

c- Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

d- Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

e- Khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại các dòng a, b, d của [3], nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm, từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm.

P/S: Có thể tham khảo thêm tại http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,33345598&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=18935 (mục 4 - Chế độ hưu trí)
13/02/2011 Đăng bởi MacTrucVy
Bạn cũng có thể quan tâm
Hien toi dang lam o cty tnhh van dong cac che do bao hiem . nhu vay toi co duoc huong che do luong huu khong ?
trung quoc co che do chiem huu no le khong?
Trung Quoc co che do chiem huu no le khong?
cach mang xa hoi chu nghia co muc tieu xoa bo che do tu huu noi chung hay khong
phan biet giua che do so huu va quan he so huu
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp