Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
hội đồng quản trị, ban giám đốc ban kiểm soát của công ty niêm yết phải nắm giữ bao nhiêu phần trăm vốn cổ phiếu
Pháp luật | Kế toán 04/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Các cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty phải cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 03 năm, kể từ ngày niêm yết.
09/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 2
ít nhất 20% vốn cổ phần trong vòng 3 năm kể từ ngày niêm yết ( theo nghị định 48/1998) còn h sang năm 2011 rồi nên tớ cũng ko rõ.
Hình như câu này trong 100 câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán hay sao ah. trong đó trả lời là 50% số cỏ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết. bạn nào có ý kiến thêm đi!
17/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Thế nào là cổ phiếu lên sàn?
Vì sao nên đầu tư vào chứng khoán ?
Khi nào psi niêm yết cổ phiếu?
Khi nào thực hiện niêm yết bổ súng?
Khi nào thì từ sàn upcom lên sàn hnx?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp