Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phan tich ban chat khoa hoc va cach mang cua chu nghia mac lenin
Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Thi cử 07/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
Chào bạn !
Theo như bạn hỏi tui chỉ có thể trả lời.
Đầu tiên bạn phải hiểu được chủ nghĩa Mác - Lenin là gì đã .
Đẻ hiều được thì bạn cần tìm lại sách để tham khảo.
Nói ngắn gọn cho dễ hiểu ! giữa bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lenin à một hệ thống các quan điểm lý luận và phương pháp khoa học được kết tinh và là đỉnh cao thành tựu trí tuệ của loài người, của tinh hoa văn hoá mà nhân loại đã sáng tạo ra.

Mác-Ăngghen cũng như Lênin đã kế thừa có chọn lọc những thành tựu khoa học, những giá trị tư tưởng và văn hoá, những tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội mà nhân loại đã đạt được; bằng thiên tài của trí tuệ cộng với sự lao động nghiêm túc, vượt lên mọi trở ngại, khó khăn, những cám dỗ của vật chất và vòng cương toả hà khắc của chế độ chính trị đương thời, các ông đã để lại cho nhân loại một di sản vô cùng quý báu, một cơ sở lý luận khoa học để giải phóng con người, giải phóng xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc cho con người.

- Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất từ trước tới nay đặt ra mục tiêu, chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch và bóc lột, thoát khỏi đói nghèo và tha hoá về nhiều mặt. Đồng thời, học thuyết đó chỉ ra lực lượng cách mạng thực hiện sự nghiệp giải phóng và phát triển xã hội là giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đem lại cho họ niềm tin vào khả năng và sức mạnh của chính mình.

Học thuyết đó cũng đã chỉ ra quy luật của sự giải phóng và phát triển xã hội. Đó là quy luật về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; về sự chuyển biến từ hình thái kinh tế-xã hội này sang hình thái kinh tế-xã hội khác không phải diễn ra một cách tự phát mà phải thông qua cuộc đấu tranh giai cấp gay go quyết liệt. Từ đó, Mác-Ăngghen và Lênin đã trực tiếp nghiên cứu sự vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tìm ra quy luật về sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản cũng như thắng lợi của chủ nghĩa xã hội như một tất yếu thông qua cuộc cách mạng xã hội.

- Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin còn thể hiện ở chỗ: Đó là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại.

Mác-Ăngghen cũng như Lênin đã nhiều lần khẳng định học thuyết của các ông không phải là cái đã xong xuôi, bất biến, không phải là giáo điều mà chỉ là kim chỉ nam cho hành động. Nó gắn liền với sự phát triển của phong trào cách mạng, với thực tiễn vận động của lịch sử, hay nói cách khác, học thuyết đó chỉ đưa ra cơ sở và phương pháp luận cho suy nghĩ và hành động. Điều đó hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa giáo điều xơ cứng.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết về sự phát triển, bao hàm cả sự phát triển của chính học thuyết đó với tinh thần phê phán và tự phê phán. Bởi lẽ, có nhiều vấn đề mà các ông chưa có điều kiện, thời gian nghiên cứu, làm sáng tỏ hoặc do hạn chế của lịch sử nên những luận điểm của các ông cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Các ông đòi hỏi những người cách mạng đời sau bổ sung và phát triển làm cho học thuyết đó hoàn chỉnh.

Toàn bộ học thuyết Mác-Lênin có giá trị bền vững xét trong tinh thần biện chứng của nó, với bản chất cách mạng, khoa học và nhân đạo, chủ nghĩa Mác-Lênin sống mãi trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới và là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Không biết có đúng không nhưng bạn đọc cho kĩ nhá ! Học Triết đó .
07/11/2010 Đăng bởi JuStin Hammer
2 trong số 5
Oạch ! hay
quả này thì đỗ kì thi tới rùi .không phải học lại Triết nữa
để em đi lấy giấy bút , hay quá thank pác Justin
08/11/2010 Đăng bởi Phan Hải Anh
3 trong số 5
Ngon !
08/11/2010 Đăng bởi Next Top
4 trong số 5
tk ban nhe
18/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
bai nay hay thi kung hay that. Nhung chua dc nua bai kua e viet? hjhj
06/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
vi sao noi: chu nghia mac lenin la nhan to khach quan quyet dinh ban chat tu tuong hcm
van dung hai nguyen ly co ban cua chu nghia mac-lenin vao thuc tien
y nghia li luan va thuc tien cua chu nghia mac- lenin?
phan tich noi dung con duong bien chung cua qua trinh nhan thuc theo quan diem triet hoc mac-lenin
sau khi hoc xong nhung quy luat va nguyen ly cua chu nghia Mac-Lenin, ban than da rut ra duoc nhung bai hoc gi
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp