Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Phân biệt ngoại động từ & nội động từ?
Khoa học và Giáo dục | Ngoại ngữ 14/08/2012 Đăng bởi ۞Huỳnh۞
Câu trả lời
1 trong số 3
mình nấy trên mạng về
+ Tha động từ (ngoại động từ )LÀ dộng từ luôn luôn lúc nào cũng phải có một túc từ theo sau
Để cho dễ nhớ các bạn có thể ghi nhớ là tha động từ là động từ mà lúc nào cũng phải "tha " theo nó một túc từ
ví dụ :
I like it (tôi thích nó )
Ta không thể nói : I like (tôi thích )rồi ngưng lại
Một số động từ luôn là tha động từ là:
Allow (cho phép )
Blame (trách cứ ,đổ lổi )
Enjoy (thích thú )
Have (có )
Like (thích)
Need (cần )
Name (đặt tên )
Prove (chứng tỏ )
Remind (nhắc nhỡ )
Rent (cho thuê )
Select (lựa chọn )
Wrap (bao bọc )
Rob (cướp )
Own (nợ )
Greet (chào )
......


ex:
I rent (sai)
I rent a car (đúng )

+ Các động từ luôn là tự động từ ( nội động từ )
Faint(ngất )
Hesitate (do dự)
Lie (nối dối )
Occur (xãy ra )
Pause (dừng lại )
Rain (mưa )
Remain (còn lại )
Sleep (ngủ )
.....
I remain a book (sai)
I lie him (sai)
I lie (đúng )
+ các động từ vừa là tha động từ vừa là tự động từ

Answer (trả lời )
Ask (hỏi )
Help (giúp đỡ )
Read (đọc )
Touch (sờ )
Wash (rửa )
Write (viết )
.....
ví dụ :
I read a book. (đúng )
I read .( cũng ...đúng luôn )
Để chắc chắn về cách sử dụng chúng bạn nên tra tự điển ,nếu thấy ghi là : v.t(chữ v là viết tắt của chữ transitive ) là là tha động từ
còn ghi là v.i (chữ i là viết tắt chữ intransitive ): tự động từ
14/08/2012 Đăng bởi makervalue
2 trong số 3
nội động từ: động từ tự nó có nghĩa, không cần thêm bổ nghĩa, vd: I speak (tôi nói)
ngoại động từ: phải thêm bổ nghĩa,vd: I tell him a story (tôi kể cho ông ta một câu truyện)
14/08/2012 Đăng bởi lyking
3 trong số 3
theo thầy mình bày cách nhớ thì
Ngoại động từ là cần có object đi sau nó
Nội động từ vì có nội công nên không còn object đi sau
26/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
cho dạng đúng của động từ trong ngoặc
giúp tớ cấu trúc các thì tiếng anh
Would have chuyển sang bị động thế nào?
nghĩa của từ like it?
đại từ quan hệ what được dùng khi nào
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp