Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao nói thuế là nguồn thư chủ yếu của ngân sách nhà nước?
Kinh tế | Kinh doanh 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Gần đây nhất thì Luật quản lý thuế của QH khoá XI kỳ họp 10 số 78/2006QH11 ngày 29/11/2006 của nước ta khẳng định luôn và ngay trong Điều 4- Nguyên tắc quản lý thuế:
1. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế.
Nói thuế là nguồn thu chính vì thuế là nguồn thu bắt buộc của chính phủ đối với cá nhân hoặc pháp nhân khi p/s những hoạt động liên quan, phải chuyển một phần thu nhập hoặc tài sản của mình thành nguồn thu của NN
Do đặc điểm của nguồn thu từ thuế là:
- Có tính cưõng bức
- Nguồn thu này ko hoàn trả cho người nộp
- Mức thu được xác định trước
- NN dùng các c/s thuế để làm đòn bẩy ktế.
Cũng do nguồn thu từ thuế được điều chỉnh rất rộng trong xh:
Theo đối tượng:
+ Đánh vào HHDVSX lưu thông
+ Đánh vào bất động sản
+ Đánh vào thu nhập
Theo sự dịch chuyển của thuế:
+ Thuế trực thu
+ Thuế gián thu
Do các đặc điểm đó nên Thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN.
13/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào ngân hàng chính sách chuyển tiền sang atm sinh viên ?
phân biệt các loại thu ngân sách nhà nước
Tôi có con học đại học vay ngân hàng hàng tháng ngân hàng thu lãi ngay như vậy có đúng chính sách của nhà nước không?
sinh viên có thể vay vốn ở những ngân hàng nào thì được????
VD mình không đậu hệ trong ngân sách 1 ĐH nào đó nhưng vẫn đủ điểm hệ ngoài ngân sách
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp