Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tim 1 so thập phân biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215biet phân số đó có giá trị bằng 38/57
Khoa học & Toán học 27/10/2011 Đăng bởi ôpp
Câu trả lời
1 trong số 3
tim 1 so thập phân biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215  
???
tìm 1 phân số chứ nhỉ?
27/10/2011 Đăng bởi luudinhtuan.nx
2 trong số 3
giả sử phân số cần tìm là a\b
theo bài ra: a+b = 215 (1)
a\b = 38\57 => a= (38b)\57 (2)
thế (2) vào (1) => pt ẩn b
=> b.
=> a
=> phân số cần tìm.
27/10/2011 Đăng bởi luudinhtuan.nx
3 trong số 3
vậy câu "tử số và mẫu số của phân số đó"   và "phân số đó có giá trị bằng 38/57 "
có nghĩa là j?
27/10/2011 Đăng bởi luudinhtuan.nx
Bạn cũng có thể quan tâm
Jjkjjkjjkjjkjj? 2+2=? Chữ số thật phân thứ 2007 cuả 1/7 là =.....¿
10 .Số đồng phân ete ứng với công thức phân tử C4H10O
Khi xét tính chẵn - lẻ của hàm số, nếu không có mẫu số để xét, thì mình có được ghi TXĐ D = R hay không ?
(32*5)/4=, rút gọn biểu thức sau về phân số tối giảm?
Sinh học 9
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp