Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Mệt mỏi tiếng anh viết như thế nào?
Ngoại ngữ | Tiếng Anh 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Thông dụng
Tính từ.
       tired.
Nghĩa chuyên ngành
       fag
09/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
Bạn cũng có thể quan tâm
Một ngày làm việc mệt mỏi và rất buồn
Mệt mõi ! >>>>
Đầu năm mới tinh thần làm việc mệt mỏi và chán nản quá ! Hãy giúp mình một lời khuyên...?
tại sao người tôi luôn mệt mỏi ?
Phải làm gì khi cơ thể suy nhược, mệt mỏi?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp