Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
1 so chinh phuong co chu so tan cung khong the la so nao trong cac so sau : 0 ; 6 ; 9 ; 8
toan hoc | Khoa học & Toán học | Trung học 21/12/2010 Đăng bởi Trương Vô Kị
Câu trả lời
1 trong số 6
số 8. vì ko có số nào từ 1-->9 nhân với nhau ra kết quả có chử số tận cùng là số 8 hết
21/12/2010 Đăng bởi Quỳnh Tâm
2 trong số 6
1 so chinh phuong co chu sô tan cung khong th la 9
21/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 6
tai sao ban lai biet la so 8 hay ban chi doan bay
21/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 6
1 so chinh phuong co so tan cung khong the la so 8
21/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 6
số chính phương là số viết được dưới dang bình phương của một số tự nhiên.Ví du 16 là số chính phương vì 16 bằng 4 mũ 2
do đó chữ số 8 không thể là chữ số tận cùng của một số chính phương.
25/12/2010 Đăng bởi hoa ban điện biên
6 trong số 6
so 8
26/12/2010 Đăng bởi Tôn Ngộ Không
Bạn cũng có thể quan tâm
tim so chinh phuong co 4 chu so chia het cho33
cach lam bai toan:voi 4 chu so 1,3,5,7 viet duoc bao nhieu so khac nhau
lop ho so lam viec tai phuong co duoc khong
tim 1 so co 6 chu so tan cung la so 4 khi chuyen no len dau con giu nguyen tat ca thi duoc 1so gap 4 lan so cu
de danh so trang cua mot quyen sach,trung binh moi trang phai dung 2chu so.hoi quyen sach do day bao nhieu trang?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp