Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thời hạn cuối cùng để nộp thuế môn bài là khi nào?
Kế toán | Tư cách dự thi 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 7
Thông tư số 60 /2007/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế


VII. Khai thuế môn bài

.............................

2. Khai thuế môn bài là loại khai thuế theo năm.

Trường hợp đang kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm đó.

Trường hợp người nộp thuế hoặc đơn vị trực thuộc của người nộp thuế bắt đầu kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

3. Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư này.
20/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
2 trong số 7
Thời hạn nộp thuế môn bài vẫn không thay đổi so với năm trước bạn ạ.
Trong tháng 1/2011 bạn phải hoàn tất thủ tục về tờ khai cũng như số tiền thuê mà doanh nghiệp bạn phải nộp là được.
Bậc thuế môn bài không đổi:
Bậc 4: Nộp 1 triệu đồng nếu VDK 2 tỷ
Bậc 3: Nộp 1.5 triệu đồng nếu VDK 2-dưới 5 tỷ
Bậc 2: Nộp 2 triệu đồng nếu VDK 5-10 tỷ
Bậc 1: 3 triệu đồng nếu VDK trên 10 tỷ
Thông tin chính xác đó. Chúc bạn thanhf công
06/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 7
Thời hạn nộp thuế môn bài vẫn không thay đổi so với năm trước bạn ạ.
Trong tháng 1/2011 bạn phải hoàn tất thủ tục về tờ khai cũng như số tiền thuê mà doanh nghiệp bạn phải nộp là được.
Bậc thuế môn bài không đổi:
Bậc 4: Nộp 1 triệu đồng nếu VDK 2 tỷ
Bậc 3: Nộp 1.5 triệu đồng nếu VDK 2-dưới 5 tỷ
Bậc 2: Nộp 2 triệu đồng nếu VDK 5-10 tỷ
Bậc 1: 3 triệu đồng nếu VDK trên 10 tỷ
Thông tin chính xác đó. Chúc bạn thanhf công
06/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 7
Thời hạn nộp thuế môn bài vẫn không thay đổi so với năm trước bạn ạ.
Trong tháng 1/2011 bạn phải hoàn tất thủ tục về tờ khai cũng như số tiền thuê mà doanh nghiệp bạn phải nộp là được.
Bậc thuế môn bài không đổi:
Bậc 4: Nộp 1 triệu đồng nếu VDK 2 tỷ
Bậc 3: Nộp 1.5 triệu đồng nếu VDK 2-dưới 5 tỷ
Bậc 2: Nộp 2 triệu đồng nếu VDK 5-10 tỷ
Bậc 1: 3 triệu đồng nếu VDK trên 10 tỷ
Thông tin chính xác đó. Chúc bạn thanhf công
06/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 7
ban oi cho minh hoi, voi muc von dieu le dung 2ty dong thi minh phai nop 1,5tr hay 1tr thue mon bai nhi?
29/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 7
1.5tr
11/01/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 7
1,5tr
24/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Thuế môn bài nộp khi nào thời gian chậm nhất?
Khi nộp tờ khai quyết toán thuế tndn thì thời hạn nộp thuế tndn là khi nào??
Thời hạn thuế tndn năm khi nào kê khai?
Khi nào thì nộp thuế môn bài năm 2010?
Khi nào hết hạn nộp tờ khai quyết toán thuế tncn năm 2009?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp