Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tìm số 8a3b biết số đó chia hết cho 2 ;5 còn chia cho 9 dư 5
bài này khó nắm
Kiến thức máy tính thường gặp 02/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
Qua de~ de tim b, chia het cho 2 va 5 chi co the b=0.
a=3
02/11/2012 Đăng bởi nmed nmed
2 trong số 5
8a3b
Số này vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng nó sẽ là 0. Vậy b = 0
Ta có:
8a30
Số này nếu chia hết cho 9 thì tổng các chữ số sẽ chia hết cho 9. Vì chia 9 dư 5 nên tổng các chữ số nó sẽ là số chia hết cho 9 và cộng thêm 5.
Số chia hết cho 9 là 9, 18, 27, …
Thêm 5 sẽ là 14, 23, 32, …
Nếu tổng các chữ số là 14 thì:
a = 14 - 8 – 3 – 0 = 3
Nếu tổng các chữ số là 23 thì:
a = 23 - 8 – 3 – 0 = 12 ( a không thể là số có hai chữ số nên loại trường hợp này ).
Vậy a = 3
Do đó số phải tìm 8a3b là số 8330
11/11/2012 Đăng bởi hingkom
3 trong số 5
Số 8a3b chia hết cho 2 và 5
=> b = 0
Số 8a30 chia cho 9 dư 5 nên 8 + a + 3 + 0 chia 9 dư 5
Mà 0 <= a <= 9
=> 11 <= 8 + a + 3 + 0 <= 20
Trong khoảng từ 11 -> 20 chỉ có số 14 chia 9 dư 5
Vậy, a = 14 - 8 - 3 - 0 = 3
Vậy, a = 3 và b = 0.
Số cần tìm là 8330.
18/11/2012 Đăng bởi Vụ nổ lớn
4 trong số 5
tim so 1a2b biet so do chia het cho 2 5 va 9
13/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
tim hai so tu nhien biet so lon chia cho so be duoc thuong la 4 du 19 va biet hieu cua hai so do bang 133
13/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tìm số có 2 chữ số biết rằng số đó chia cho 2,3,4,5 thì lần lượt có số dư là 1,2,3,4
số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khi chia cho 21 dư 5, chia 4 hoặc 5 dều dư3 số đó là?
Một phép chia có tổng của số bị chia và số chia bằng 72. Biết rằng thương là 3 và số dư là 8
Một số # 0 chia cho 0 =?
tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho chia x cho 5 thì được thương là 234
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp