Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao trong thời kì bắc thuộc dân tộc Việt Nam không bị đồng hóa?
Văn hóa | Quân sự 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 5
Trong suốt các thời kỳ Bắc thuộc, các triều đại Trung Quốc không ngừng thực hiện đồng hóa người Việt nhằm biến Việt Nam thành một quận huyện của Trung Quốc. Dưới thời kỳ này người Việt phải đóng sưu thuế cho triều đình phía bắc. Ngoài số thuế của nhà nước, một số quan cai trị địa phương vì ở xa nên cũng bòn vét thêm của dân.

Cũng có một số quan cai trị nghiêm minh, đứng đắn, nhưng số này ít hơn. Nền văn minh Trung Quốc cũng du nhập vào Việt Nam thời kỳ này. Sĩ Nhiếp, thái thú nhà Hán (187-226) được các nhà nho thời phong kiến coi là có công truyền bá chữ nho và đạo Khổng vào Việt Nam, được coi là người mở đầu nền nho học của giới quan lại phong kiến ở Việt Nam. Nhiều người Trung Quốc đã di cư đến Việt Nam, họ ở lại, dần dần kết hôn với người Việt và hòa nhập vào xã hội Việt Nam, và con cháu trở thành người Việt Nam.
- Một lý do chính đó là do người VIệt không chịu khuất phục thông qua những cuộc khởi nghĩa :
Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con là Khúc Hạo lên thay tiếp tục làm Tiết độ sứ. Năm 917, Khúc Hạo chết, con là Khúc Thừa Mỹ lên thay.
Năm 923/930, vua Nam Hán sai Lý Khắc Chính đem quân sang đánh, bắt được Khúc Thừa Mỹ đem về nước, Lý Khắc Chính ở lại giữ Giao Châu.
Năm 931, Dương Đình Nghệ là tướng của Khúc Thừa Mỹ đem quân đánh phủ thành Đại La, lại đánh tan quân Nam Hán do Trần Bảo dẫn sang cứu viện, giết Trần Bảo và tự xưng là Tiết độ sứ.
Năm 937, bộ tướng của Dương Đình Nghệ là Kiều Công Tiễn giết ông để thay chức.
Năm 938, bộ tướng khác, đồng thời là con rể Dương Đình Nghệ là Ngô Quyền đem quân giết Kiều Công Tiễn, rồi đánh tan đạo quân xâm lược Nam Hán do Hoằng Tháo dẫn đầu sang tiếp ứng cho Công Tiễn, lập ra nhà Ngô. Từ đó bắt đầu thời kỳ độc lập ổn định của Việt Nam.
20/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
2 trong số 5
Nuoc ta ko bi dong  hoa la do nhieu yeu to, co yeu to ben trog va ben ngoai .
-Xuat phat tu tinh than yeu nuoc , y thuc tu ton dan toc, nhan dan ta lien tuc dau tranh ngay tu buoi dau,cho den khi gjanh laj doc lap ,bang cuoc khoi nghia cua KHUC THUA DU(904)..va sau do la NGO QUYEN voi cchien thang song Bach Dang 938 chinh thuc gianh lai doc lap cho dan toc.
-Xuat hien cua  tang lop hao truong  dia phuong( deu co nguon  goc TQ) ho la nguoi dung dau cai quan dia phuong rong lon,co nhieu cua cai ,nhan luc...
-So di chung ta ko bi  dong hoa la ta   van giu duoc cai LANG: khi do ho nuoc ta chung lien tuc thuc hien cac chinh sach chinh tri, kinh te, van hoa thong qua bon do ho ,nham bien  nhan  dan ta thanh nguoi TQ bang cach truyen ba tu tuong nho  giao,khuyen khich nguoi han lay vo nguoi Viet....Nhung moi ke hoach deu bi  that bai ,chung chi voi tay den  duoc huyen va nhieu nhat cung chi toi xa ma thoi ,con cai lang thi hoat dong doc lap ( nua kin nua ho) o do cac yeu to truyen thong van dc  phat huy va truyen tu doi nay qua doi khac..Do la nhan to ko the thieu de ta co the gianh lai dc doc lap  sau nay.
Minh chi viet van tat the nay thui (^_^) ko co thoi gian viet dai.hj
03/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 5
gffteee
21/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
a xl vua a a noi hoi wa chacla e bit a chi treu c hoa thui chu ko co y ji ca
21/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
câu trả lời đơn giản chúng ta là người Việt nam
dòng máu là Việt nam
an cơm uống sữa việt nam
lớn lên chết đi cũng là người việt
hãy sống và sống cho xúng đáng với 2 chữ thiên liêng VIỆT NAM
VIỆT NAM
VIỆT NAM
20/06/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cách thức để dân tộc Việt tồn tại suốt 10 thế kỉ Bắc thuộc?
TạTại sao phong trào cách mangh ở inđônêxia lại đó đảng dâ tộc lãnh đạo?
Ở châu Á, dân tộc nào là đẹp nhất?
các dân tộc thiểu số của việt nam ?
Thế nào là ngày hội các dân tộc?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp