Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
trong bảng tính chương trình excel 2003 có bao nhiêu cột
Internet 08/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 7
trong Excel 2003 có 256 cột và 65536 hàng
08/06/2011 Đăng bởi Mèo Bach Duong
2 trong số 7
tùy
14/06/2011 Đăng bởi trần quốc tuyên
3 trong số 7
256 cột
05/07/2011 Đăng bởi Thể
4 trong số 7
co 256 cot, 65536  hang
30/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 7
Bảng tính có 1.048.576 dòng được đánh bằng số: 1,2,3,..., 1048576
Bảng tính có 16.384 cột được đánh bằng ký tự: A,B,C,....Y.Z.AA.AB.AC....,XFD.
12/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 7
Trong chương trình bảng tính Excel 2003 có 256 cột.
05/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 7
trong excell co phai den cot IV la cot thu 256 phai khng cac ban
01/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Các bạn ơi cho mình hỏi cách chèn bảng trong Microsoft Excel 2003?
tại sao khi tải file excel trên mạng về thìbdữ liệu tất cả các cột đều nằm chung hết vào cột A đầu tiên.
excel 2003 có hiện tên hàm sau khi nhập dấu = và một chữ cái đầu của tên hàm được không?
trong Excel 2003 có 1 Sheet khi in ra kí tự & chữ chạy lung tung xin cho biết cách khắc phục.
mở file excel không ra bảng tính trực tiếp
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp