Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 12 ước là
Sở thích | Phim hoạt hình | Trò chơi | Thể thao | Bóng đá 24/01/2011 Đăng bởi Trịnh Bá Dũng
Câu trả lời
1 trong số 2
60.
Neu ban Lap trinh C thi dung code nay se ra duoc ket qua.
#include<stdio.h>
void main()
{
int min = 1000;
for(int i = 1000; i > 0; i--)
{
int d = 0;
for(int j = 1; j <= i; j++)
{
if(i % j == 0)
d++;
}
if(d == 12 && i < min)
min = i;
}
printf("So tu nhien nho nhat co 12 uoc la: %d\n", min);
}
24/01/2011 Đăng bởi Winter
2 trong số 2
2 mũ 11 ... mình chỉ nhớ là tính số ước số của một số bằng cách là phân tích số đó thành t1ich của lũy thừa các số nguyên tố ... yêu cầu là nhỏ nhất nên mình nghĩ số đó chắc phải là bội của hai ... rồi đi ngược lại cách tính số ước thì mình được 2 mũ 11
31/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
chứng minh rằng số tự nhiên M có tổng số ước là một số lẻ thì số đó là số chính phương
CHẲNG CÓ AI NÓI CHUYỆN, TỰ NHIÊN THẤY BUỒN...
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số?
viết thuật toán đếm số ước của của số tự nhiên N
Sao tự nhiên hôm nay cảm thấy ....
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp