Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cần giúp về dàn trang trong word 2007
mình có bản báo cáo tốt nghiệp đại học gồm 70trang .giờ muốn dàn lại để in ra .mong các bạn giúp đỡ.hướng dẫn mình chi tiết chút nhé mình gà lắm
cảm ơn các bạn trước nha
Phần mềm 06/02/2011 Đăng bởi binnguyen
Câu trả lời
1 trong số 1
Mình sẽ chỉ dẫn bạn một số thao tác tương ứng trong Word 2007 so với Word 2003, bạn làm theo cách sau nha (mình viết thao tác 2003 trước, 2007 sau):
1. Page Setup: Ở thẻ Page Layout, chọn Margin, Custom Margin rồi thiết lập kích thước và lề trang.
2. Khoảng cách giữa các đoạn: Ở thẻ Page Layout, ở chức năng Spacing, bạn có thể tăng giảm khoảng cách tới đoạn trước và sau ở Before và After.
3. Khoảng cách dòng: Ở thẻ Home, chức năng Paragraph, phía sau các nút định dạng căn chỉnh đoạn là chức năng điều chỉnh khoảng cách dòng, bạn vòa đó để tăng giảm khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn (khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn nên nhỏ hơn khoảng cách giữa các đoạn cho dễ phân biệt).
4. Đánh số trang, chèn tiêu đề đầu trang, chân trang: Ở thẻ Insert, bạn vào chức năng Header and Footer, ở đó có các chức năng chèn Header, Footer và Page number, bạn cso thể chọn mẫu theo ý thích và tùy chỉnh thêm cho đẹp.
Đó là các thao tác cơ bản để dàn trang. Các thao tác khác trên văn bản thì mình nghĩ là bạn đã biết như font type, font size... chắc mình không cần phải nói. Chúc bạn thành công!
06/02/2011 Đăng bởi Hoàng Anh
Bạn cũng có thể quan tâm
giúp mình đánh số trang trong word 2007 với!
Word 2007,cần giúp đỡ
Giúp mình với!
làm thế nào để vẽ được đồ thị trong word 2007, giúp mình với!
Làm sao xóa trang trống (trang cuối) trong Word 2007?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp