Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tác động rõ rệt nhất của việc quá độ lên CNXH là gì? Ai đã nghiên cứu về vấn đề này chưa
mình đang làm 1 bài luận về "tác động tâm lý đối với quá trình quá độ" ai có thông tin gì bổ sung giúp mình nhé, mình còn ít điểm quá
Xã hội 15/08/2011 Đăng bởi nhất định thắng
Câu trả lời
1 trong số 3
làm cho con người khả nghi về thời gian này là mãi mãi mà cái " độ" không bao giờ có!!!!!
15/08/2011 Đăng bởi nguyenha2379
2 trong số 3
Rõ mười mươi ở ngoài đường kia bạn. Sự gia nhập của văn hóa ngoại lai tác động, Sự chênh lệch giữa kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng, nền dân trí và kinh tế ... nảy sinh nhiều tư tưởng lệch lạc như mấy thằng phản động đó: Cù Hà Huy Vũ chẳng hạn... sự chảy chất xám ... nhiều quá trời luôn.
và việc quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã có một tác động mạnh liệt: Phát triển kinh tế nhanh, mạnh và từng bước ổn định.
Hic, nói ra cho suôn suôn tí chắc phải hết vài trang giấy là ít!
15/08/2011 Đăng bởi Nổ như Đại liên
3 trong số 3
Tác động rỏ ràng nhất về tâm lý là hễ có bất kỳ cái gì tệ hại, xếp hạng bí bét thì người ta lại đổ thừa cho thời kỳ quá độ chịu nhiều tác động này nọ. Cứ đợi hết quá độ sẽ tốt đẹp thôi!?!
26/08/2011 Đăng bởi nhuygialai
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao Việt Nam quá độ lên cnxh?
tại sao CHXCN nga xụp đổ. mà việt nam lai đang đi lên XHCN. CHẾ ĐỘ XHCN mình khó hiểu quá.
CÁC BẠN GIÚP MÌNH TÝ NHÉ?
Trừ điểm nhiều quá có kết luận là hẹp hòi hay cửa quyền không?
Tại sao nói thời kì quá độ ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp